זיופים המונים, איומים, יריקות, מכות, נזקים לרב, אלו קצת מהחוויות שחווים המשקיפים האמיצים שמנסים למנוע את תעשיית הזיופים ההמונים שקיימת בכפרים הערבים