על "המרד השמשון" חיילים שלא רוצים כבר לגרש את אחיהם היהודים. זה הבאי אותנו לנסות לברר שוב מהו צבא ומה מביא את העם לקשר המיוחד שלו איתו.