חוק Archive

חוק השוויון בנטל = מדינת כל אזרחיה + חיסול החרדים

יש להתבונן בתוצאות הארוכות תווך של החוק המתגבש כעת, על החברה הישראלית. לכן, אנחנו סבורים שיש דווקא להתנגד לחוק הנוכחי: לפניכם הסיבות:

על ביטול חוק טל

הימין לא תמיד קולט את מטרת המאבקים שלפעמים הוא משתתף בהם. השמאל, תמיד יוצא מחוזק בהם. גם בחוק טל, יש להפנים את המניעים האמתיים של המאבק כדי לא לטעות במסקנות

נגד חוק המנוחה ביום ראשון

הממשלה בוחנת את האפשרות להעביר את יום ראשון ליום נוסף לשבתון. יש לבחון את כל המחיר שעם ישראל עלול לספוג עבור ההרפתקה הזאת.