יש מלחמות רבות בעולם המוסלמי וערבי, כולם נגד כולם. ננסה כאן להסביר כיוונים, מגמות, ושורשי סיסכוך, וגם כמה הדברים האלו משפיעים לטובה או לרעה על ישראל בכל זה.