חזון Archive

עתיד הציונות: בין יוסף ויהודה.

מה מטרת הציונות היום, איך עם ישראל רואה את עצמו מול האומות ומה עליו לעשות בתחום. באלו שאלות אקטואליות ומחייבות נעסוק כאן.

“כי אם ברוחי!”

הרוח שבסרוגים לא עונה לכללים הרגילים. אחרי כל המכות שהוא ספג. הוא עדיין חי.

ישראל נגד הערבים – אסטרטגיה מול טקטיקה

מהדברים שגרמו להתדרדרות ישראל במישור הבנלאומי. הקשר בין אסטראטגיה וציונות. ולמה המערכה הנוכחית נגד ישראל כ"כ מועילה.