כל רשתות אמריקאיות דיווחו על ההערכות המיוחדת במינה של ישראל בהאיטי שעולה על זאת של משלחות אמריקאיות ורוסיות.