העדר חשיבה ותכנון אסטרטגי מביא את ישראל מכישלון לתבוסה במישור הדיפלומטי. גם הח"כים מודים שהם לא היו מוכנים למהלך הנוכחי מצד הפלסטינים.