בעת כתיבת המאמר הזה, עדיין לא בוטלה התחרות, אך מסכנות המאמר נשארות אקטואליות יותר מתמיד.