יוון Archive

מלחמת הדעות בין יוון וישראל, באוטובוסים ובגבעות

יש לבחון את המתקפות התשקורתיות בצורה עמוקה כדי לא ליפול בפח תגובה אליהם.

קריסת יוון. זה טוב או רע ליהודים?

כלכלת יוון בצניחה חופשית ועימה גם גוש היורו. השאלה הנצחית היא: זה טוב או זה רע ליהודים?