הנביא זכריה (פרק י”ד) מספר על התקהלות של כל הגוים על ירושלים במלחמת גוג ומגוג. הגאון מווילנא אומר (ב”קול התור”) שלא מדובר רק על מלחמה פיזית אלא גם במישורים דיפלומטים, כלכלים, פוליטיים ועוד. הפסוק שזעזע אותי שם