הממשלה בוחנת את האפשרות להעביר את יום ראשון ליום נוסף לשבתון. יש לבחון את כל המחיר שעם ישראל עלול לספוג עבור ההרפתקה הזאת.