כלכלת יוון בצניחה חופשית ועימה גם גוש היורו. השאלה הנצחית היא: זה טוב או זה רע ליהודים?