ימין Archive

הטובים, הרעים… והממלכתיים

בלי כוונה ואף בלי להבין זאת, אותם אנשים טובים, עדינים וממלכתיים הם אותם אנשים שמנציחים את שלטון השמאל על עם ישראל.

הקשר שבין מוסר מוטעה ונפילה כלכלית

נסקור כאן איומים שונים מול החברה הישראלית בפרט והעולמית בכלל, שכדי להתמודד עימם, קיימות שתי אופציות: אחת יקרה ואחת מוסרית.

שיעור קטן במניפולציה פוליטית

עובדה מצערת היא לציבור האמוני בארץ היא, שלמרות הפער העצום בציבור היהודי בין השמאל והימין. עדיין השמאל שולטת בכל המערכות. כאן, ננסה להבין קצת למה.

הימני והמתנחל

בתורת התעמולה, הכינוי הוא הכל. כמו כן, השמאל עושה שימוש רב במונחים שהם הכניסו לחברה הישראלית, וזה מביא תוצאות רבות, אבל לפעמים כאלו שגם הם לא ציפו.