אחרי שהודח ע"י מביאי אוסלו.מגיע לו הוקרה על מפעלו.