כור Archive

איראן: לתקוף, אך לא רק את הכורים.

סיבות רבות, גם אזוריות, גם הרתעתיות, גורמות לחשוב שתוכנית השמדת הכורים צריך להתרחב עד לתקיפות נוספות שדורשות, התארגנות אולי רחבה יותר.

עוצמתו וחולשתו של עם

דרך האסון שפקד את יפן, ניתן ללמוד על עצמתו של עם ביחד לעם אחר, ואיפה ישראל בכל זה.