ישנם סיבות עמוקות למה אנחנו לא מסבירים את האמת שלנו. ננסה לעמוד עליהם.