ליכוד Archive

בידוד הציונות, וג’ הדרכים להתמודדות עמה.

מי שציונותו לא יונקת ישירות מדבר ה' והתנ"ך, חי בתחושה של בידוד מול העולם שהוא לא מבין. אבל מתווסף לבדידות הזאת הרגשה של אי נוחות, הנובעת מעצם קיומה של הציונות. עם ישראל שזוכר יותר מדי טוב למה

מה קרה לשר החינוך שלנו?

שר החינוך של ממשלת נתניהו הפתיע מאז שהתמנה מעשים, נאומים והחלטות רבות שלו ציפינו ממי שהיה נחשב ימני מאוד בליכוד.