המאמר מנתח את הלחץ האמריקאי באור חדש לאחד הבחירות בתוך מרכז הליכוד.