מה שהביא תא הצמיחה המפתיעה את העולם כולו בארץ דווקא נלמד בעזרת החזון ולא ההגנה. נראה כאן, מה בין זה הציונות.