עד היום, אפילו אנשי ימין רבים סבורים שלטובת עם ישראל, יש לחזק את הרשות הפלסטינית. כאן ננתח את הטענות שלהם ונביא מספר הוכחות המפריכות אותם.