יש להבין למה הציבור בישראל כל כך התרעמם מסרט החתונה המדוברת. איך ראוי להתיחס ולהגיב? מי הפיץ והכין אותו? ומה היחס הנכון לנערי הגבהות?