כנסת שונה. חדשה, איכותית ולטוב ולרע. מה עושים עם כל זה.