ישנם במדינת ישראל מאות אלפי אנשים שהם למעשה מהגרים לכל דבר. הם לא בורחים מפוגרומים (רק 0.3% מהם) אלא באים לארץ למען רווחה כלכלית. הם מהווים פצצה דמוגראפית של ממש נגד המדינה היהודית. כרגיל קליטתם בארץ נתמכת