מתוך 7 נקודות שונות, ננסה כאן ללמוד על ההיבטים השונים של התקיפה ועל העיתוי שלה.