ישנה תופעה של יאוש אצל חתך גדול מהאנשים האידאליסטים בארץ. הם התייאשו מהאידאלים א מהיכולת להשפיע על המציאות הישראלית. אנחנו ניתן כאן מספר דוגמאות, שמראים דווקא אפשר ע"י התארגנות יעילה לקבל מעט פרות