ההשפעה התרבותית עושה הבדל של ממש בדפוסי החשיבה העולמית. דווקא ישראל התחילה להפיק סדרות איכותיות מספיק כדי לעניין את העולם. עלינו ללמוד את את ההשלכות ביחד לערכים.