ערכים Archive

הטובים, הרעים… והממלכתיים

בלי כוונה ואף בלי להבין זאת, אותם אנשים טובים, עדינים וממלכתיים הם אותם אנשים שמנציחים את שלטון השמאל על עם ישראל.

ילודה כלכלה ועם ישראל

יש מי שטען שמשפחה יהודית בת 10 נפשות הוא אסון. כאן נראה, למה גם מבחינה כלכלית, הדבר לא עומד במבחן הביקורת

מלחמת הדעות בין יוון וישראל, באוטובוסים ובגבעות

יש לבחון את המתקפות התשקורתיות בצורה עמוקה כדי לא ליפול בפח תגובה אליהם.

2 מיליון ערכים מבולבלים

בעת כתיבת המאמר הזה, עדיין לא בוטלה התחרות, אך מסכנות המאמר נשארות אקטואליות יותר מתמיד.

הקשר שבין מוסר מוטעה ונפילה כלכלית

נסקור כאן איומים שונים מול החברה הישראלית בפרט והעולמית בכלל, שכדי להתמודד עימם, קיימות שתי אופציות: אחת יקרה ואחת מוסרית.

ישראל – ניתוח כלכלי מזווית ציונית

מה מצפה לנו בכלכלת ישראל. ומה אפשר להשיג עם חינוך ערכי נכון

עוצמתו וחולשתו של עם

דרך האסון שפקד את יפן, ניתן ללמוד על עצמתו של עם ביחד לעם אחר, ואיפה ישראל בכל זה.

למה האיסלם מצליח כל כך טוב מול המערב

במאמר הזה, אני מסכם את ערכי המזרח והמערב ואיך דרך התאמה מלאה של השיח הערבי לשפה המערבית, הערבים מצליחים כ"כ בתעמולתם. בסוף, אני מביא דרכי הסברה שלע"ד עוד לא נוסו במאבק על דעת הקהל העולמית