בלוח האירועים של מדינת ישראל. ישנם כאלו שנמדדים ע”פ הלוח העברי (חגים, חופשות בתי ספר), ויש כאלו ע”פ הלוח הלועזי (שנת מס, תחילת שנת הלימודים). אבל ישנו רק אירוע אחד שמציינים אותו פעמיים, גם בתאריך העברי וגם