על ההרס (במספרים) שעושים למדינה שלמה כמה פושעים. על הדרכים המוצלחות יותר או פחות כנגדם.