ציונות Archive

מדריך לכל הכועסים והמיואשים

מה יש לענות למאות אלפי יהודים בארץ שכל הזמן מכתרים ומתלוננים. שלא רוצים לשמוע על ציונות בכלל, בין חרדים בין ציוניים, בין חילוניים. שיעור קטן בהבנת המציאות.

עתיד הציונות: בין יוסף ויהודה.

מה מטרת הציונות היום, איך עם ישראל רואה את עצמו מול האומות ומה עליו לעשות בתחום. באלו שאלות אקטואליות ומחייבות נעסוק כאן.

חטמ”ר אפרים: תמימות הציוניים דתיים, בשימוש השמאל

דווקא מי שרוצה להגן על ההתיישבות ומצטרף לגינוי הגדול, מוצא את עצמו משרת את השמאל.

בידוד הציונות, וג’ הדרכים להתמודדות עמה.

מי שציונותו לא יונקת ישירות מדבר ה' והתנ"ך, חי בתחושה של בידוד מול העולם שהוא לא מבין. אבל מתווסף לבדידות הזאת הרגשה של אי נוחות, הנובעת מעצם קיומה של הציונות. עם ישראל שזוכר יותר מדי טוב למה

ישראל – ניתוח כלכלי מזווית ציונית

מה מצפה לנו בכלכלת ישראל. ומה אפשר להשיג עם חינוך ערכי נכון

העתיד כמנוף מרכזי להעצמת ההווה

מה שהביא תא הצמיחה המפתיעה את העולם כולו בארץ דווקא נלמד בעזרת החזון ולא ההגנה. נראה כאן, מה בין זה הציונות.

“כי אם ברוחי!”

הרוח שבסרוגים לא עונה לכללים הרגילים. אחרי כל המכות שהוא ספג. הוא עדיין חי.

אז מי לא נלחם נגד ירושלים?

הנביא זכריה (פרק י”ד) מספר על התקהלות של כל הגוים על ירושלים במלחמת גוג ומגוג. הגאון מווילנא אומר (ב”קול התור”) שלא מדובר רק על מלחמה פיזית אלא גם במישורים דיפלומטים, כלכלים, פוליטיים ועוד. הפסוק שזעזע אותי שם

ישראל נגד הערבים – אסטרטגיה מול טקטיקה

מהדברים שגרמו להתדרדרות ישראל במישור הבנלאומי. הקשר בין אסטראטגיה וציונות. ולמה המערכה הנוכחית נגד ישראל כ"כ מועילה.