יצירת היסטוריה: הוראות הפעלה: הדרך המועילה ביותר לקדם מהלכים בעולם כולו עוברת דרך השלבים הבאים: 1) יצירת “מיזם חדשותי”. 2) יצירת כותרות. 3) התייחסות מנהיגים לנושא. 4) פרשנויות ותגובות. 5) “התעסקות התקשורת” בפרשיה, יצירת חדשות נוספות הקשורות