בארץ, כמו בצרפת בעת סיקור תקשורתי, דואגים העיתוניים לקרוא לערבים בשם "צעירים".