הקמפיין לקידום הנשים בחזית אינה נובעת ממטרות טהורות של קיפוח, אלא שורשה נמצא במקום אחר לגמרי, אפילו לא בארץ.