למרות שתלמידי חכמים ופעילים ערכיים תומכים בחוק "רב ראשי אחד", אני סבור שזה לא נכון כיום. נסביר כאן למה