שינאה עצמית Archive

ואנונו, פחימה, ענת קם וחבריהם

השינאה העצמית אינה מחלה חדשה בעמינו, יש להבחין אותה ולהגיב עליה בהתהם.

שיפור תדמית ישראל- העבודה מבפנים

ניתן לשפר משמעותית את תדמית ישראל בעולם, קודם כל בצמצום הנזקים היוצאים מעצמינו. זאת בלי לפגוע בדמוקראטיה