איך האליטות מצליחות להמשיך לשלוט עלינו למה יכולנו לעשות ולא עשינו.