דווקא מי שרוצה להגן על ההתיישבות ומצטרף לגינוי הגדול, מוצא את עצמו משרת את השמאל.