בלי כוונה ואף בלי להבין זאת, אותם אנשים טובים, עדינים וממלכתיים הם אותם אנשים שמנציחים את שלטון השמאל על עם ישראל.