תעמולה Archive

החזית התקשורתית: מה ניתן לעשות?

הערבים משתפרים כל הזמן במלחמה התקשורתית. ישראל לא רק סופגת ולא יוזמת אלא אפילו לא מגיבה. במאמר הזה, נדון במספר פעולות אפקטיביות שניתן לבצע ע"מ למגר במידה רבה את התופעה.

איך לכופף את דעת הקהל הישראלית

מביא כאן מספר שיטות שדרכם אפשר לכופף את דעת הקהל הישראלית.

הימני והמתנחל

בתורת התעמולה, הכינוי הוא הכל. כמו כן, השמאל עושה שימוש רב במונחים שהם הכניסו לחברה הישראלית, וזה מביא תוצאות רבות, אבל לפעמים כאלו שגם הם לא ציפו.