האמת היא ההסברה הכי טובה לאנשים ישרים ולא אנטישמיים מדי. יש לחשוף אותה בכל מקום שרק אפשר. קיימות כבר כמה יוזמות בנושא כפי שמפרטים כאן.