מה שעשה הרב רוטר בארץ בתחום התקשורת, ראוי לכל שבח למי שהאמת, הדמוקרטיה, הארץ והערכים חשובים לו.