edited by victor
תקשורת | Only Israel | Page 3

תקשורת (ארכיב)

ההסברה ה-(לא) ישראלית

לא רק בגלל תקציבו המגוחך משרד ההסברה מחטיא את המטרה אלא בגלל אי הבנה עמוקה של שורש ההתנגדות לישראל בעולם.

שיעור קטן במניפולציה פוליטית

עובדה מצערת היא לציבור האמוני בארץ היא, שלמרות הפער העצום בציבור היהודי בין השמאל והימין. עדיין השמאל שולטת בכל המערכות. כאן, ננסה להבין קצת למה.

מה קרה לערבים בעולם כולו?

הרחוב בעולם הערבי הצליח להפתיע את כל שירותי הביון של המערב ודורש ערכים חדשים לאיסלאם כגון דמוקראטיה, שקיפות, מנהל תקין. מה הביא אותו לזה? ומה יש לעם ישראל ללמוד בנושא.

מדינת ישראל 2011: סוף הריקוד

מדינת טרור בתהליך הקמה סופית בלב ארץ ישראל. בחודשים הגורלים האלו, לא נשקף שום מאמץ של אף גורם במדינה כגי לבלום את המהלך. אומנם זה לא מאוחר לגמרי

ממשיכים לשרוף את אלי ישי על הכרמל

אלי ישי הוא הפוליטיקאי שמחפשים האליטות להפיל יותר מכולם. למה? מה שונה מכולם? מה עומד מאחורי המתקפה האחרונה ע"י דני רוזן?

מכירת בתים לנוכרים– הדעות השונות

מה עשה מכתב הרבנים? מה העמדה של כל קבוצה ולמה הוא סובר כך? ננסה לעשות סדר.

מכת אש בכל המדינה

שרפה. הצתות. שתיקה. כל מה שמצפה לנו כתוצאה מכך.

החזית התקשורתית: מה ניתן לעשות?

הערבים משתפרים כל הזמן במלחמה התקשורתית. ישראל לא רק סופגת ולא יוזמת אלא אפילו לא מגיבה. במאמר הזה, נדון במספר פעולות אפקטיביות שניתן לבצע ע"מ למגר במידה רבה את התופעה.

מה קרה לשר החינוך שלנו?

שר החינוך של ממשלת נתניהו הפתיע מאז שהתמנה מעשים, נאומים והחלטות רבות שלו ציפינו ממי שהיה נחשב ימני מאוד בליכוד.

מסמך גלנט: האפשרות השלישית שלא דווחה עליה בתקשורת

איזה סוג של ספין הוא מסמך גלנט? ועל למי הוא בא לסייע מעשה?