אלי ישי הוא הפוליטיקאי שמחפשים האליטות להפיל יותר מכולם. למה? מה שונה מכולם? מה עומד מאחורי המתקפה האחרונה ע"י דני רוזן?