יש בכאב האמתי של השמאל ברצח השחקן בג'נין מה ללמוד על תהליך עמוד שקורה בחלק קטן אך שולט של החברה הישראלית